Boşanma Davaları

 1. BOŞANMA NEDİR?

Geçerli olarak kurulmuş olan evliliğin eşlerin sağlığında kanunda öngörülen sebep ve koşullara dayanarak mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir.

 1. BOŞANMA DAVA NEDİR VE NASIL AÇILIR?

Boşanma davasının açılması; çekişmeli veya anlaşmalı boşanma davalarından hangisinin tercih edildiğine göre değişiklik gösterebilir. Her iki dava türünde de boşanmak isteyen kişi dava dilekçesi varsa delillerini dilekçenin ekine ekleyerek, kimlik fotokopisiyle birlikte Aile Mahkemesinde davayı açabilir.

 1. ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davası açma sebepleri kişiden kişiye değişiklik gösterse dahi kanunda özel ve genel boşanma sebepleri olarak konularına göre sınıflandırılmıştır.

Genel Boşanma Sebepleri:

Boşanmaya konu bu genel sebepler Medeni Kanunda ayrı ayrı sayılmış olmadığı gibi örneklendirilmiş dahi olmadığını belirtmek isteriz. Bu sebeplerden biri olan evlilik birliğinin sarsılması sebebine konu olaylar Yargıtay İçtihatlarıyla uygulama alanı bulmuştur. Örnek verecek olursak; küçültücü davranmak, kilosuyla, boyuyla alay etmek, baskıcı davranmak, hakaret etmek, dışlamak, cinsel yetersizliğiyle aşağılamak, kıyaslamak, tükürmek, aile veya yatak odası sırlarını açıklamak, iftira atmak, başkasını sevdiğini söylemek, şiddet, tehdit, aşırı kıskançlık, yakınlarıyla görüştürmemek, evden kovmak, çalışma hayatını engellemek, aşırı borçlanmak, çalışmamak, eşini zorla çalıştırmak, zorla eşine fuhuş yaptırmak, cimrilik, cinsel birliktelik kurmamak, yatağı ayırmak, başkalarıyla duygusal birliktelikler kurmak, dini konularda baskı yapmak, beddua etmek, vb. her olayda ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken sınırsız sayıda sebep genel boşanma sebepleri arasında yer alabilir.

 1. Özel Boşanma Sebepleri: bu sebepler Medeni Kanunda sınırlı sayıda belirlenmiştir. Kanunda sayılı bu sebepler dışında bir özel sebebe dayalı olarak boşanma davası açılamaz. Boşanma davasını açan eş, sadece özel sebeplerin varlığını ispatlamakla yükümlüdür. Sınırlı sayıda olan özel boşanma sebepleri;
 2. ZİNA
 3. PEK KÖTÜ DAVRANIŞ
 4. HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME
 5. AKIL HASTALIĞI
 6. HAYATA KAST
 7. ONUR KIRICI DAVRANIŞ
 8. KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ İŞLEME
 9. TERK

Çekişmeli boşanma davasında yukarıda saydığımız nedenlerin yanında, çocukların Velayeti, İştirak ve Tedbir Nafakası, tarafların kusurlarına göre Maddi ve Manevi Tazminat taleplerinin de dava konusu olduğu dava türüdür. Hatta mal paylaşımından kaynaklanan katılma alacağı ve katkı payı alacağı davaları ise ayrı bir dava konusu yapılmalıdır.

 1. ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

En az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurma veya eşlerden birinin başvurup diğer eşin kabul etmesi halinde gerçekleşen boşanma davasıdır. Kanun koyucu bu durumda evliliğin temelden sarsıldığını, taraflar da boşanmayı kabul ettikleri takdirde evlilik birliğinin bir anlamının kalmadığını kabul etmektedir. Bu durumda hakim bizzat tarafları dinleyip ve tarafların boşanmanın hüküm ve sonuçlarının konu olduğu anlaşma protokolüne göre boşanmaya hükmolunur.

Ayrıca hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşma protokolünde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur.

 1. ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL ÇEKİŞME BOŞANMA DAVASINA DÖNER?

Taraflardan birinin veya her ikisinin anlaşmalı boşanmadan vazgeçmeleri halinde anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Bu durumda Hakim taraflara çekişmeli boşanma davasına ilişkin dilekçei delil, tanık, iddialarını vs. sunmak üzere süre verir. Artık dava artık çekişmeli boşanması gibi görülmeye başlanır.

 1. ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI ANLAŞMALI BOŞANMAYA NASIL DÖNER?

Çekişmeli boşanma davası olarak yargılaması devam olunan dava da tarafların mahkemeye sunacakları talep dilekçesi ve anlaşma protokolü ile birlikte anlaşmalı boşanma davasına çevirmeleri mümkündür.